Menu Zamknij

Regulamin pobytu

Regulamin „Góralski Przystanek”
domek max. 19 osób

1. Dokonując rezerwacji Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Wszelkie uzgodnienia muszą zostać ujęte w mailowym potwierdzeniu pod rygorem nieważności. Zarezerwowany termin jest wiążący dla obu stron-tj. zwroty pieniężne nie przysługują.

Koszt pobytu ustalany jest indywidualnie dla Klienta i uzależniony jest od rodzaju obiektu, długości pobytu, terminu i liczby osób. W cenie pobytu otrzymują Państwo: zakwaterowanie, bieliznę pościelową, drewno do kominka, media, parking niestrzeżony, ręczniki na życzenie.

 

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Wszystkie formalności związane z zameldowaniem i rozliczeniem za cały pobyt należy załatwić w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy (płatność tylko gotówką).

Nie prowadzimy Recepcji dlatego bardzo prosimy o kontakt min. 2 h przed przyjazdem.

 

3. W obiektach mogą przebywać tylko osoby zameldowane u nas. Pracownik lub ochrona ma prawo do wejścia na domku i zweryfikowania liczby osób. Każda osoba niezameldowana płaci karę umowną 200zł za każdą dobę.

Właściciel zastrzega sobie prawo do uzasadnionej interwencji, wezwania Policji, ochrony oraz do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej opłaty w przypadku, zakłócania , naruszania spokoju lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzeganie norm współżycia między ludźmi.

 

4. Klient zobowiązany jest podczas odbioru kluczy zapoznać się ze stanem domku, uwagi co do stanu obiektu tj. uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast.

Klient odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu.

 

Klient zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku/apartamentu w stanie zastanym inaczej zostanie naliczona opłata za sprzątanie (200-300 zł). Za pozostawione rzeczy w domku, oraz samochody nie ponosimy odpowiedzialności.

 

5. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Korzystając z kominka prosimy o ostrożność, nie dopuszczać do nadmiernego nagrzania i pozostawiania ognia w kominku na noc i podczas wyjścia z domu. Wychodząc z domku należy sprawdzić, czy urządzenia zostały wyłączone, a okna i drzwi zamknięte.

6. W DNIU ZAKOŃCZENIA POBYTU ZABRONIONE JEST OPUSZCZANIE OBIEKTU PRZED SPRAWDZENIEM GO PRZEZ PRACOWNIKA/WŁAŚCICIELA.

Zdanie domku nie wyklucza odpowiedzialności Klienta za szkody ukryte.

 

7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, sytuacje losowe spowodowane zjawiskami atmosferycznymi i żywiołami takimi jak: ewentualny brak wody, prądu, dostępu do Internetu.

8. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

 

Życzymy udanego pobytu i zapraszamy ponownie!

 

Postanowienia końcowe
1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Ośrodek dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
2. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa cywilnego.
3. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia, spory wynikające z wykonania umowy zostaną poddane do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Biały Dunajec, 1.02.2018